Flying Colours

Flying Colours 2.10

Flying Colours là một vũ vẽ sơn chương trình
Người dùng đánh giá
4.0  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.10 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Magic Mouse Productions
Flying Colours là một vũ vẽ sơn chương trình. Trình này có một vài tuyệt tính năng, ví dụ như:
Mới nhất 2.11 phiên bản hỗ trợ Windows XP!
- đằng 3000 kẹp nghệ thuật ảnh và có nền tảng hợp
- văn bản vẽ đồ nghề, biên giới, các mẫu, chuyển đổi
- hiệu ứng đặc biệt
- animated, narrated trên màn hình hướng dẫn và ví dụ
- in, xuất, cho qua lưới, dùng trên trang web
- được sử dụng ở phòng học khắp đất nước.
Thông tin được cập nhật vào: